Search form

Matalikilo 47:11

11Nkabela Josefa wakakazika wisi abakulana bakwe, wabapa civubilo munyika ya-Egepita, munyika imbotu, munyika ya-Ramese, mbubonya mbwaakalailila Farao.