Search form

Matalikilo 47:14

14Nkabela Josefa wakabungika mali oonse aakajanwa munyika ya-Egepita amunyika ya-Kanana nkaambo kazilyo nzibakali kuula; mali ayo Josefa wakaaleta muŋanda ya-Farao,