Search form

Matalikilo 47:26

26Mbuboobo Josefa mbwaakacita mulao munyika ya-Egepita, mbuucibede asunu, wakuti Farao apegwe cipanzi casanu. Nyika yabapaizi luzutu njiitali ya-Farao.