Search form

Matalikilo 48:17

17Lino Josefa naakabona kuti wisi wabika ijanza lyakwe lyalulyo amutwe wa-Efraimu, wakabijilwa, nkabela wakajata ijanza lyawisi kuti aligwisye amutwe wa-Efraimu akulitola amutwe wa-Manase,