Search form

Matalikilo 49:13

13Zebuloni uyookala kunkomwe yalwizi.

Uyooba inkomwe yamaato,

Acisi cakwe ciyoosika aku-Zidoni,