Search form

Matalikilo 49:17

17Dani uyooba inzoka iiluma munzila,

Cipile kumbali lyamugwagwa,

Uuluma insumba zyambizi,

Kuti sikutanta waya awide musule.