Search form

Matalikilo 49:29

29Lino wakabalaya, wati, Mebo ndainka kulibasinsiku bangu. Amundizike abamataata musempo lili mumuunda waEfroni mu-Hiti,