Search form

Matalikilo 5:29

29Nkabela wakamuulika izina lya-Nowa, nkaambo wakati, Oyu mwana nguukonzya kutuumbulizya mumilimo yesu akutulemununa makataazyo ngaajana maanza esu nkaambo kanyika Jehova njaatukide.