Search form

Matalikilo 5:3

3Lino Adamu, naakamana kupona myaka iili mwanda amakumi otatwe, wakazyala mwana mucinkezya cakwe, iwakali mbubonya mbuli nguwe, wamuulika izina lya-Seti.