Search form

Matalikilo 50:5

5Taata wakandikonkezya, wati, Ndaamba kufwa; kukabanda kangu nkendakalisida munyika ya-Kanana nkooko nkumweelede kundivwikila, Lino njiinke, nkazike taata. Njooboola.