Search form

Matalikilo 6:17

17Lino mebo ndaleta izambangulwe lyamaanzi ansi lyakunyonyoozya nyama yoonse yabaumi baputa ansi, Boonse buyo bali munyika bayoozanga.