Search form

Matalikilo 6:7

7Nkabela Jehova wakaamba kuti, Bantu mbondakalenga, nzoobaziminganya ansi. Nzooziminganya bantu abanyama, bauka abayuni bakujulu boonse, nkaambo nda usa kuti ndakabalenga.