Search form

Matalikilo 7:9

9akati kamisyobo yoonse biyo mwakanjila mubwaato kuli-Nowa bobile bolile, mweenze amuzyazi, mbubonya mbuli Leza mbwaakalailila Nowa.