Search form

Matalikilo 8:5

5Nkabela maanzi akacili kuya buceya mane kusikila kumwezi wakumi, lino mumwezi wakumi, mubuzuba butaanzi bwamumwezi, mitwe yazilundu yakaboneka.