Search form

Levitiko 11:22

22Cilazumizigwa kulya cisozi amusyobo waco, inswabanda amusyobo wayo, idiingo amusyobo walyo, acamusokonya amusyobo wakwe.