Search form

Levitiko 11:9

9Alimwi nzeezi ziligwa akati kazintu zikala mumaanzi: kufumbwa cintu cijisi tuyambyo amaamba mumaanzi aalwizi nanka mumaanzi aamumilonga, nzeziligwa.