Search form

Levitiko 12:2

2Ambila bana ba-Israyeli kuti, Mwanakazi uutumbuka mwana mulombe ulasofwaala mazuba aali musanu aabili, mbubonya mbuli mazuba aakutondwa kwakwe.