Search form

Levitiko 12:7

7azipaizye kubusyu bwa-Jehova akumanya milandu yakwe, kuti asalazigwe kubulowa bwakwe, Mbuubede mulao wamwanakazi uutumbuka mwana mulombe na mwana musimbi.