Search form

Levitiko 13:15

15Mupaizi abona nyama iisinkaukide, aambe kuti ulisofweede, Nyama iisinkaukide ilisofweede, mbobulwazi bwacinsenda.