Search form

Levitiko 13:24

24Na mulukanda lwamubili mwaboneka kutumpa mbuli mulilo, elyo oko kutumpa kwasinkauka, kwaba ibbika lisalala-salala kutuba na lituba,