Search form

Levitiko 13:37

37Pele na wabona kuti cipele caleka, alimwi kwamena boya busia, nkokuti cipele capona, Ulasalala. Mupaizi aambe kuti wasalala.