Search form

Levitiko 13:56

56Pele na mupaizi wabona kuti bulwazi tabucibonekesyi, cintu camana buyo kusamba, acikwamune mucakusama na mu cikanda na mucintu citungidwe na mucintu cilukidwe.