Search form

Levitiko 13:7

7Pele na tukoto-tukoto twayandilila mulukanda lwakwe, naamana kubonwa kumupaizi kukusalazigwa, uleelede kubonwa alimwi kumupaizi.