Search form

Levitiko 14:36

36Lino mupaizi alailile kuti sansi bagwisye zyoonse muŋanda, mupaizi natanasika kuzoobona bulwazi, kuti zintu zyoonse zyamuŋanda zitasofwaazigwi. Bamana obo, mupaizi asike kuzoobona iŋanda,