Search form

Levitiko 17:6

6Mupaizi asansaile bulowa acipaililo ca-Jehova kumulyango watente lyambunganino, akutenta mafuta, kube bweema bubotu bwakubotezya Jehova.