Search form

Levitiko 18:11

11Acalo cinswe camwana wamukauso, ngwaakazyala uso, ngumucizi wako, utamuvumbwidi cinswe.