Search form

Levitiko 18:15

15Toelede kuvumbula cinswe camukamwanaako; mbwali mukamwana wako, utamuvumbwidi cinswe pe.