Search form

Levitiko 18:3

3Mutaciti mbuli ziyanza zyanyika ya­ Egepita, nkumwakakede; alimwimutaciti mbuli ziyanza zyanyika ya-Kanana, nkondimutola. Mutatobeli milao yabo pe.