Search form

Levitiko 19:20

20Na mwaalumi walalika mwanakazi muzike uukalidwe kumuntu, pele tana kunununwa nanka kwaangunuka, baleelede kuumwa; batajayigwi pe, nkaambo takwakaangulukide.