Search form

Levitiko 2:13

13Zipaizyo zyanu zyabusu zyoonse zilungwe munyo; kutabuliki munyo wacizuminano ca-Leza wanu muzipaizyo zyanu zyabusu; muzipaizyo zyanu zyoonse buyo amulunge munyo.