Search form

Levitiko 2:14

14Na waletela Jehova cipaizyo cakabalwebalwe cabusu, eco cipaizyo cakabalwebalwe cibe camakunka matete aamumuunda aatwidwe aayokedwe mumulilo.