Search form

Levitiko 20:14

14Amuntu uukwata mwanakazi, alimwi amwanaakwe mwanakazi oyo, ngemalweza. Batentwe mumulilo, mwaalumi abanakazi boonse, kuti kutabi malweza akati kanu.