Search form

Levitiko 20:19

19Utavumbuli cinswe camucizi wauso na camucizi wabanyoko, nkaambo nkokuvumbula cinswe casiluzubonyoko, Bacita obo balapegwa mulandu.