Search form

Levitiko 20:25

25Amwaandaanye banyama basalala abasofweede, bayuni basofweede abayuni basalala; mutaliciti zisesemyo kubanyama akubayuni akuzilenge zyoonse ziyavula munyika; zyoonse nzendapambula kuti zisofwaale mumeso aanu.