Search form

Levitiko 23:10

10Ambila bana ba-Israyeli kuti, Mwasika buyo kunyika njendamupa, ciindi cakutebula zilyo zyayo, muleelede kuleta musunge wakabalwebalwe kakutebula kwanu kumupaizi,