Search form

Levitiko 23:17

17Amugwisye mumaanda aanu zinkwa zyobile zyakuyumba, zili azipanzi zyobile zyakumi zyalusuwo lwabusu bunante bujikidwe abumena, zibe zyakusoma zya-Jehova.