Search form

Levitiko 23:20

20Mupaizi aziyumbe antoomwe azilyo zyakusoma, zibe cipaizyo cakuyumba kubusyu bwa-Jehova, antoomwe atubelele tobile. Zilasalalila Jehova, zilaba zyamupaizi.