Search form

Levitiko 23:34

34Ambila bana ba-Israyeli kuti, Mubuzuba bwakumi amusanu bwamumwezi oyo wamusanu aibili, amazuba aali musanu aabili aatobela ndipobwe lyazilao lya-Jehova.