Search form

Levitiko 23:43

43kuti bana banu bamazyalani oonse bazibe kuti ndakakazika bana ba-Israyeli muzilao ciindi eciya nendakabapozya munyika ya-Egepita. Ndime Jehova Leza wanu.