Search form

Levitiko 24:2

2Lailila bana ba-Israyeli kuti bamu letele mafuta aasalala aamaolifa aaengedwe aakumunisya ilampi, kuti ilampi kaliyaka lyoonse.