Search form

Levitiko 24:23

23Mpawo Musa wakaambila bana ba-Israyeli, nkabela oyo iwakatukila bakamugwisya mumalabba, bamufusa mabwe. Bana ba-Israyeli bakacita mbubonya mbuli Jehova mbwaakalailila Musa.