Search form

Levitiko 24:5

5Lino bweza busu bunante akujika zinkwa zili ikumi azibili; cinkwa cimwi acimwi cibe azipanzi zyobile zyakumi zyalusuwo.