Search form

Levitiko 25:22

22Mumwaka wamusanu aitatu mulabyala, pele munoocilya zilyo zyakale; munoocilya zilyo zyakale mane kusikila mwaka wamusanu aine, mane mukatebule.