Search form

Levitiko 25:3

3Myaka iili musanu aumwi ubyale munuunda wako; myaka iili musanu aumwi uzibe muunda wako wamisaansa akutebula micelo yako.