Search form

Levitiko 25:31

31Pele maanda aamuminzi iitajisi imbaya ala am bwa antoomwe amyuunda yanyika eyo; alakonzya kunununwa, alimwi alapiluka mumwaka wakulizya myeembo.