Search form

Levitiko 25:33

33Na mu-Levi wabula kunununa iŋanda iyakaulisigwa mumunzi walukono lwabo iyooangunuka mumwaka wakulizya myeembo; nkaambo maanda aamuminzi yaba-Levi ndolukono lwabo akati kabana ba-Israyeli.