Search form

Levitiko 25:35

35Na munyoko wacetaala, alimwi wabula inguzu zyakuligwasya, uleelede kumulela. Akale kulinduwe mbuli mweenzu na mbuli simutuntuli.