Search form

Levitiko 25:5

5Utatebuli cintu cilimenena mumuunda wako nekuba kucela micelo iilimenena kumisaansa yako. Nyika ipegwe mwaka wa-Sabata wakulyokezya.