Search form

Levitiko 25:52

52Na kwasyaala myaka mice buyo kusikila kumwaka wakulizya myeembo, abale myaka eyo akuliya mali aakulinunuzya mbubonya obo.