Search form

Levitiko 25:6

6Oyo mwaka wa-Sabata lyanyika ulakuletela zilyo, yebo amulanda wako mwaalumi amulanda wako musimbi asimilimo wako abeenzu mbokede abo;